Sản phẩm dinh dưỡng

Metacare 4

Dinh dưỡng bổ sung dầu Olive dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

Metacare 5

Dinh dưỡng bổ sung năng lượng dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.
Bảng giá đề xuất Metacare 1 Metacare 2 Metacare 3 Metacare 4 Metacare 5
Lon 400gr 235,000VND 196,000VND 145,000VND 139,000VND 129,000VND
Lon 900gr 468,000VND 396,000VND 289,000VND 286,000VND 269,000VND