Sản phẩm dinh dưỡng

Metacare 4

Dinh dưỡng hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ từ 3 - 6 tuổi.

Metacare 5

Dinh dưỡng hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ trên 6 tuổi.
Bảng giá đề xuất Metacare 1 Metacare 2 Metacare 3 Metacare 4 Metacare 5
Lon 400gr 240,000VND 225,000VND 151,000VND 146,000VND 135,000VND
Lon 900gr 489,000VND 450,000VND 303,200VND 298,200VND 279,000VND